SNE&SOL'S PRIVATLIVSPOLITIK
INDLEDNING

Den 25. maj 2018 trådte en række nye databeskyttelsesregler i kraft, og afløste herved den hidtidige persondatalov af 1. juli 2000. Disse nye regler er samlet i en forordning, officielt kaldet ”Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv”; i folkemunde og i en noget simplere udgave blot kaldet ”Databeskyttelsesforordningen”. Nedenfor kan du læse om Sne&Sol's brug, håndtering og beskyttelse af dine personoplysninger samt dine rettigheder i det store databeskyttelsescirkus. Skulle Sne&Sol’s privatlivspolitik ændre sig, så vil den privatlivspolitik, som var gældende ved tidspunktet for samtykket, stadig gælde for det specifikke samtykke, ikke den nye privatlivspolitik. Skulle du vælge at trække dit samtykke tilbage, har det ikke nogen indvirkning på legaliteten af Sne&Sol’s behandling af dine personlige oplysninger i forhold til dit tidligere utvetydige samtykke og frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. Virkningen af tilbagetrækningen gælder derfor først fra tidspunktet for tilbagetrækningen.

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Sne&Sol bruger i forbindelse med bookingforespørgsler gennem både hjemmeside, på mail og på telefon, i forbindelse med udarbejdelse af rejsetilbud samt ved salg af rejser kun almindelige, såkaldt ikke-følsomme personoplysninger på de inkluderede rejsedeltagere, dvs. navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse samt telefonnummer. Disse oplysninger er nødvendige, når Sne&Sol skal booke indkvartering og liftkort samt evt. transport til destinationen på rejsedeltagernes vegne. Sne&Sol bruger udelukkende personoplysninger til dette beskrevede formål. Sne&Sol indhenter aldrig personoplysninger uden dit utvetydige samtykke og videregiver således heller aldrig persondata til en 3. part uden at have fået udtrykkelig tilladelse hertil.  

HÅNDTERING AF PERSONOPLYSNINGER

Som dataansvarlig behandler Sne&Sol dine personoplysninger med den største respekt og i største fortrolighed og opbevarer dem kun så længe, som det er nødvendigt for os at have dem – dvs. fra første kontakt mellem Sne&Sol og rejsedeltager indtil rejsen, til hvilken personoplysningerne skal bruges, er udført og overstået. Vi sørger for at ajourføre oplysninger, når dette skulle være nødvendigt, og for altid at slette eller berigtige oplysninger i tilfælde af, at de oplysninger vi er i besiddelse af, skulle vise sig at være urigtige.

BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Sne&Sol opbevarer kun personoplysninger på en sikret server, hvortil kun dataansvarlig samt databehandler (her kaldet Sne&Sol) har adgang. Sikkerheden efterses jævnligt og adgangsoplysninger til serveren ændres én gang i måneden.  I det tilfælde, at der skulle ske et sikkerhedsbrud på Sne&Sols server i form af et hackerangreb eller lign. forpligtiger Sne&Sol sig til at anmelde angrebet til myndighederne indenfor 72 timer samt at underrette de registrerede om bruddet. Hvis du vil klage over Sne&Sol's håndtering og/eller beskyttelse af dine personoplysninger, skal du rette henvendelse til Datatilsynet. Før du klager, vil vi dog opfordre dig til at kontakte Sne&Sol, så vi kan se, om vi ikke kan løse problemet i fællesskab.

DINE RETTIGHEDER

Vi har listet dine rettigheder som registreret herunder;

  • Retten til at modtage oplysning om en behandling af dine personoplysninger

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, at dine oplysninger behandles, hvem der behandler dem, formålet med behandlingen, eventuelle modtagere af oplysningerne mv.

  • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger

Du kan altid få indsigt i, hvilke oplysninger Sne&Sol behandler om dig. Hvis du beder om det, skal Sne&Sol forsyne dig med en udskrift eller kopi af oplysningerne

  • Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget

Du kan altid få rettet dine oplysninger, skulle de vise sig at være forkerte

  • Retten til at få dine personoplysninger slettet

Du kan få dine oplysninger slettet, hvis de ikke længere tjener det formål, med hvilket de først blev indsamlet eller hvis du trækker dit samtykke tilbage

  • Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring

  • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

  • Retten til at flytte dine personoplysninger

Du kan altid bede Sne&Sol om at få dine personlige oplysninger sendt til en anden virksomhed.

 

Skulle du ønske at gøre brug af en eller flere af disse rettigheder, bedes du kontakte Sne&Sol på enten hej@sneogsol.nu eller på tlf. +45 31 26 01 07. Vi vil hurtigst muligt herefter efterkomme din anmodning.

Sne&Sol ApS

Mattrupvej 10

8765 Klovborg

CVR-nr. 39707241

R

Registreret Varemærke

Copyright Sne&Sol ApS